Αρχαία Αγορά Θεσσαλονίκης

Ώρες Λειτουργίας

Τρίτη - Κυριακή, 8:00-15:00

Εισιτήρια

  • Απλό Εισιτήριο_ Ολόκληρο: €3, Μειωμένο: €2
  • Ενιαίο Εισιτήριο_ Ολόκληρο: €3, Μειωμένο: €2 (ισχύει για τον Αρχαιολογικό χώρο και για το Μουσείο)
54646, Θεσσαλονίκη
2310-801402
2310-801424
2310-801428
2310-801429
2310-801425