Διεθνής Κρατικός Αερολιμένας Καλαμάτας

24200, Μεσσήνη Μεσσηνίας
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 27210-63805, 27210-63800
27210-69837