Δήμος Μήλου

84800, Μήλος
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 22873-60100
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ: 22870-21249
22870-21368