Δήμος Θεσσαλονίκης

Βασιλέως Γεωργίου 1, 54640, Θεσσαλονίκη
Τηλεφωνικό Κέντρο: 223133-17777
Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Δημάρχου: 23133-17099
23133-17920