Γενικό Νοσοκομείο Δράμας

Ιπποκράτους Τέρμα, 66100, Δράμα
25210-23351
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ: 25210-61390
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ: 25210-22222