Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας

Γαζέπη 48, 34100, Χαλκίδα, Εύβοια
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 22210-35100
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ: 22210-29700
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: 22210-28740
22210-21901
22210-29280