Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου

Παύλου Μπακογιάννη 2, 36100, Καρπενήσι
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 22373-50100
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ: 22373-50206
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: 22373-50206
22370-28100
22370-80684