Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης Ιω. & Αικ. Γρηγορίου

23100, Σπάρτη
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 27310-28671
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ: 27310-93111
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: 27310-93120
27310-29068