Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων

Καρδίτσης 56, Τρίκαλα
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 2431350100
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ: 2431350638
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ: 1535
2431037392