ΚΕΠ 0396 Δ. Σαμοθράκης - Χώρα

68002, Χώρα, Σαμοθράκη, Έβρος
25510-89243
25513-50820
25513-50819
25510-89241