ΚΕΠ 0815 Δ. Σκύρου - Γκαβίλια Χώρα Σκύρου

Γκαβίλια (Χώρα) Σκύρου, 34007, Σκύρος
22220-29015
22220-29010