Κρατικός Αερολιμένας Αράξου

ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΡΑΞΟΥ 
Τ.Κ. 25200 ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑ 

Τηλέφωνο: 26930-54000  
 

25200, Κάτω Αχαΐα
26930-54000