Κρατικός Αερολιμένας Πάρου

Κρατικός Αερολιμένας Πάρου, 84400, Αλυκή, Πάρος
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 2284090900
2284091257
2284092030
2284091077