Κρατικός Αερολιμένας Σαντορίνης

Κρατικός Αερολιμένας Σαντορίνης, 84700, Σαντορίνη
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 22860-28400
22860-33349