Κρατικός Αερολιμένας Θεσσαλονίκης "Μακεδονία"

Ταχυδρομική Θυρίδα: 22605, 55103, Καλαμαριά
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 2310-985000
2310-475555