Λιμεναρχείο Πάρου

Παροικιά, 84400, Πάρος
22840-21240
22840-28437
22840-28438