Αναζητήσατε: Σκάφη Αναψυχής
1
6ο Χλμ. Περιφερειακής Οδού Μυτιλήνης - Θέρμης, Μυτιλήνη

Τηλέφωνo

2251024000
6944579636
16
Βαθύ, δίπλα στο Γυμνάσιο, Ιθάκη
Επαρχιακή Οδός Σταυρός - Φρίκες, Ιθάκη
Λιμάνι, Ιθάκη (Ανεφοδιασμός Σκαφών)

Τηλέφωνo

2674032696
2674031101 (2η)
2674033316-7 (3η)
6943221625
6944750829
6943221911

Σελίδες